Mogu li zemlje koje razvijaju nove sheme naukovanja učiti od ranije uspostavljenih sustava? Odgovor na to pitanje će pokušat će dati Cedefop-ova Europska konferencija o naukovanju.

Više informacija dostupno je na sljedećem linku.