ReferNet
ReferNet

ReferNet-network-logo.pngReferNet je mreža institucija koju je uspostavio Cedefop 2002. godine s ciljem pružanja informacija o nacionalnim sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama članicama EU, Islandu i Norveškoj. ReferNet pomaže Cedefop-u bolje razumjeti pravni okvir te institucije uključene u strukovno obrazovanje i osposobljavanje u pojedinim zemljama te pratiti razvoj i trendove u spomenutim sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

ReferNet nacionalni partneri su ključne organizacije u sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama koje predstavljaju. Izabrani su od strane Cedefop-a na temelju otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga. Njihova suradnju s Cedefop-om se temelji na četverogodišnjem partnerskom sporazumu te godišnjim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava.

Specifični godišnji ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava sadrže godišnji plan rada kojim se navodi točan broj i tematika rezultata koji trebaju biti pripremljeni i dostavljeni Cedefop-u od strane ReferNet partnera. Plan rada utvrđuje Cedefop nakon konzultacija s ReferNet partnerima. On može uključivati izvješća, ankete, članke, vijesti, bibliografske reference, itd. Svaki ReferNet partner također mora održavati nacionalne ReferNet web stranice.

Komunikacija među partnerima, pružanje informacija od strane Cedefop-a te podnošenje Refernet rezultata se odvijaju putem različitih kanala osmišljenih za promicanje suradnje:

  • plenarni, regionalni ili sastanci radnih skupina;

  • extranet platforma koja sadrži sve potrebne informacije o partnerima i predviđenim aktivnostima;

  • opisi aktivnosti i poslova dizajnirani za podnošenje i registraciju rezultata te pružanje povratnih informacija u različitim fazama.

 

Ovdje možete preuzeti letak o ReferNet mreži (na engleskom jeziku).

 

Austrija
ibw Austria - Research & Development in VET
Sabine Tritscher-Archan tritscher-archan@ibw.at
URL | ReferNet URL| RSS

Belgija
Bruxelles Formation
Isabelle Allinckx i.allinckx@bruxellesformation.be
URL | ReferNet URL |

Bugarska
NAVET
Drakeva Radosveta rdrakeva@gmail.com
URL | ReferNet URL

Hrvatska
ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Nino Buić nino.buic@asoo.hr
URLReferNet URL |

Cipar
HRDA
Yiannis Mourouzides y.mourouzides@hrdauth.org.cy
URL | ReferNet URL |

Češka Republika
NÚV
Martina Kanakova martina.kanakova@nuv.cz
URL | ReferNet URL | RSS

Danska
Metropolitan University College
Katrine Kruse kakr@phmetropol.dk
URL | ReferNet URL | RSS

Estonija
Ministarstvo obrazovanja i znanosti
Tatjana Kiilo tatjana.kiilo@hm.ee
URL | ReferNet URL |RSS

Finska
Nacionalni odbor za obrazovanje
Aapo Koukku aapo.koukku@oph.fi
URL | ReferNet URL | RSS  |  |

Francuska
Centre Inffo
Régis Roussel r.roussel@centre-inffo.fr
URL | ReferNet URL | RSS  |  | 

Njemačka
BIBB
Ute Hippach-Schneider hippach-schneider@bibb.de
URL | ReferNet URL | RSS

Grčka
EOPPEP
Konstantinos Papaefstathiou kpapaef@eoppep.gr
URL | ReferNet URL | |

Mađarska
NSZFH-NOVETAL
Judit Gömöri Olasz gomorineoj@nive.hu
URL | ReferNet URL |

Island
Uprava za obrazovanje
Oskar H. Nielsson oskar.h.nielsson@mms.is
URL | ReferNet URL |

Irska
SOLAS
Nora Condon Nora.condon@solas.ie
URL | ReferNet URL |

Italija
INAPP
Ms Isabella Pitoni i.pitoni@inapp.org
URLReferNet URL| RSS

Latvija
AIC
Sarmite Rutkovska sarmite@aic.lv
URL | ReferNet URL | RSS |

Litva
KPMPC
Eglė Zybartienė egle.zybartiene@kpmpc.lt
URL | ReferNet URL |

Luksemburg
INFPC
Marion Bire marion.bire@infpc.lu
URL | ReferNet URL |

Malta
Ministarstvo obrazovanja i zapošljavanja
Raymond Camilleri raymond.camilleri@gov.mt
URL | ReferNet URL |

Nizozemska
ECBO
Anneke Westerhuis anneke.westerhuis@ecbo.nl
URL | ReferNet URL | RSS | |

Norveška
Centar za međunarodnu suradnju u obrazovanju
Siv Andersen siv.andersen@siu.no
URL | ReferNet URL |

Poljska
IBE
Agnieszka Chlon-Dominczak A.Chlon-dominczak@ibe.edu.pl
URL | ReferNet URL |

Portugal
DGERT
Fernanda Ferreira Fernanda.R.Ferreira@dgert.mtsss.pt
URL | ReferNet URL | RSS

Rumunjska
CNDIPT
Vladut Zoica zoica.vladut@yahoo.com
URL | ReferNet URL |

Slovačka
SIOV
Juraj Vantuch vantuch2011@gmail.com
URL | ReferNet URL |

Slovenija
CPI
Darko Mali darko.mali@cpi.si
URL | ReferNet URL | RSS |

Španjolska
Državni zavod za zapošljavanje i osposobljavanje
Ines Sancha Gonzalo  ines.sancha@fundae.es
URL | ReferNet URL || | |  | 

Švedska
SKOLVERKET
Hans Almgren hans.almgren@skolverket.se
URLReferNet URLRSS

Ujedinjeno Kraljevstvo
ECCTIS Ltd / UK NARIC
Torjus Abusland torjus.abusland@naric.org.uk
 | ReferNet URL |

RSS Feed

European Parliament delegation visits Cedefop

MEPs Anne Sander, Siôn Simon and Emilian Pavel, members of the European Parliament’s Committee on Employment and Social Affairs (EMPL), visited Cedefop on 12 and 13 February and had a fruitful exch

more...
Upskilling pathways discussed at joint Cedefop-EESC policy learning forum

Cedefop and the European Economic and Social Committee (EESC) jointly organised a policy learning forum (PLF) on ‘Upskilling pathways: a vision for the future’ in Brussels on 7 and 8 February.

more...
Latvia: national VET quality assurance uses European indicators
more...