O nama
O nama
O nama

O nama

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) je ključni dionik u RH za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Agencija je osnovana 2010. godine Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te je nastala spajanjem dvaju agencija: Agencije za strukovno obrazovanje (2005.) i Agencije za obrazovanje odraslih (2006.). 

 

Agencija je zadužena za stručno usavršavanje nastavnika u strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih, razvoj strukovnih kvalifikacija i kurikuluma, istraživanje potreba tržišta rada, osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih, prikupljanje podataka i statističko praćenje, organiziranje natjecanja učenika, itd. Agencija je članica Cedefop-ove mreže ReferNet, Nacionalna referentna točka za EQAVET, UNESCO-UNEVOC nacionalni centar te također predstavlja RH u mrežama i tijelima EU kao što su ACVT, DGVET, Upravno vijeće ETF-a te drugim asocijacijama kao što je World Skills Europe.

 

Agencija, točnije Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima je Posredničko tijelo razine II za Operativni program 'Razvoj ljudskih potencijala“, u sklopu ESF-a.

 

Agencija intenzivno surađuje sa svim ključnim dionicima u području strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

 

Od 2005. godine Agencija je provela 14 projekata financiranih sredstvima EU (kroz pretpristupne fondove CARDS i IPA) ukupne vrijednosti 26.812.779,03 EUR. Projekti su bili ugovori o uslugama, okvirni ugovor te dodjela bespovratnih sredstava strukovnim školama i ustanovama za obrazovanje odraslih. Također, Agencija je provodila i druge bilateralne projekte u suradnji s British Council-om, kroz MATRA-u – program Kraljevine Nizozemske, itd. Agencija je aktivno uključena u programiranje strukturnih fondova te priprema zalihu projekata koji će se financirati u sklopu ESF-a i ERDF-a.

 

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih potpisala je dvogodišnji partnerski ugovor s Cedefopom, Europskim centrom za razvoj strukovnog obrazovanja iz Soluna, kojim je Odjel za međunarodnu suradnju i projekte Agencije dobio i ulogu ReferNet-a Hrvatska.

RSS Feed

Skills Panorama awarded best practice certificate

Cedefop's Skills Panorama team received a best practice certificate within the European public sector award (EPSA) at a ceremony in Maastricht’s Town Hall on 20 November.

more...
Cedefop at the 25th anniversary of the European Welding Federation

The European Welding Federation celebrated its 25th a

more...
Skillsnet e-bulletin: November 2017
How can VET, skills and qualifications play a role in the EU refugee crisis?

The SKILLSNET e-bulletin November 2017 Issue has just been send to skillsnet members and published here in a pdf format.

more...