Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) instrument je koji uređuje sustav kvalifikacija na svim razinama obrazovanja u Republici Hrvatskoj. HKO uvodi standarde zanimanja i standarde kvalifikacija koji služe kao osnova za izradu kurikuluma na svim razinama obrazovanja. Standard zanimanja uključuje popis ključnih poslova određenog zanimanja i popis kompetencija potrebnih za njihovo uspješno obavljanje, dok standard kvalifikacija obuhvaća ishode učenja koje treba steći kroz svaki program koji vodi do određene kvalifikacije.

Izmjene Zakona
Usvajanje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru i Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira 2021. godine povećalo je učinkovitost upisivanja standarda u Registar. Registar HKO-a služi upisu i usklađivanju standarda zanimanja sa standardima kvalifikacija na temelju skupova kompetencija i skupova ishoda učenja. Pravilnik o Registru HKO-a promijenio je postupak vrednovanja prijedloga za upis standarda kvalifikacija i programa za vrednovanje skupova ishoda učenja na razinama 2 do 5 u dijelu koji se odnosi na strukovno obrazovanje, odredivši u tom slučaju nadležnost Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO). Pravilnik detaljno opisuje nove postupke vrednovanja i upisa u Registar. Izmjene Zakona i potpisani sporazumi s Financijskom agencijom (FINA) i Središnjim registrom obveznika pospješili su upravljanje podacima u sustavu Registra.

Povećanje važnosti Registra
U studenom 2021. godine, u Registar je upisano tek 12 standarda kvalifikacija i 424 skupova ishoda učenja. Do kraja listopada 2022. godine, upisano je više od 120 standarda kvalifikacija i 4.632 skupa ishoda učenja. ASOO je samostalno vrednovao 99 standarda kvalifikacija i 3.183 skupa ishoda učenja. U tijeku je također vrednovanje 58 standarda kvalifikacija i 20 skupova ishoda učenja.

Više informacija
Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO)
Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru