Dvije ključne inicijative za modernizaciju obrazovanja reformiraju strukovni i općeobrazovni dio kurikuluma

Početkom 2019. godine Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) potpisala je ugovor za provedbu projekta Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja ukupne vrijednosti 30 milijuna EUR koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. Ova inicijativa će značajno unaprijediti kvalitetu, relevantnost i inovativnost pružanja strukovnog obrazovanja kroz sveobuhvatnu modernizaciju strukovnih kurikuluma, usklađivanje s potrebama tržišta rada te usmjerenost na ishode učenja, učenje temeljeno na radu i osuvremenjivanje nastavnih materijala.

Novi kurikularni pristup omogućit će veću fleksibilnost i autonomiju škola te osigurati usavršavanje i podršku strukovnim školama i nastavnicima u primjeni novih kurikuluma. Naredni koraci u reformi strukovnih kurikuluma uključuju izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u strukovnom obrazovanju, izradu sektorskih i strukovnih kurikuluma, kao i model kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje, priručnike za nastavnike i druge obrazovne materijale. Nadalje, ASOO će pružati redovitu podršku strukovnim školama u uvođenju i primjeni sektorskih i strukovnih kurikuluma, kao i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje, kroz usavršavanje nastavnika, posjete školama i konzultacije te interaktivnu mrežnu platformu. Naposljetku, nacionalna promotivna kampanja će podržati uspješnu provedbu projekta kroz poticanje nastavnika, ravnatelja, učenika i roditelja na pružanje podrške reformskim mjerama. Projekt će trajati do prosinca 2022.

Kao središnja inicijativa Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za razdoblje od 2016. do 2020. godine, projekt modernizacije strukovnog obrazovanja upotpunjuje reformu općeg obrazovanja koja se istovremeno provodi na nacionalnoj razini. Školske godine 2018./2019. Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokrenulo je eksperimentalni program Škola za život kojime uvodi cjelovitu kurikularnu reformu općeg obrazovanja u osnovne i srednje škole te općeobrazovne predmete u strukovnom obrazovanju. Program obuhvaća 48 osnovnih škola i 26 srednjih škola diljem zemlje, 8,456 učenika i 2,000 nastavnika, ravnatelja i ostalih djelatnika. U strukovnim se školama program provodi u općeobrazovnim predmetima u prvom razredu četverogodišnjih strukovnih programa na razini 4.2. HKO-a, odnosno na razini 4 Europskog kvalifikacijskog okvira. Cilj eksperimentalnog programa je priprema škola za frontalno uvođenje kurikularne reforme u općeobrazovnim predmetima od školske godine 2019./2020. Škole u eksperimentalnom programu imaju priliku isprobati nove kurikulume, nastavne materijale i digitalne obrazovne sadržaje te koristiti stručno usavršavanje, ulaganje u digitalizaciju školsku infrastrukturu, kao i stručne savjete i podršku. Zaključno, jačanje kapaciteta se redovito odvija diljem zemlje kako bi se nastavnici upoznati s reformom općeg obrazovanja i potaknuli na uključivanje u nadolazeće promjene.