Od 16. ožujka 2020. godine, hrvatski učenici na svim razinama obrazovanja, uključujući strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, uključuju se u virtualnu nastavu od kuće, sukladno odluci Vlade i smjernicama Ministarstva znanosti i obrazovanja. Tri tjedna nakon prvog zabilježenog slučaja zaraze virusom Covid-19 u Hrvatskoj i nakon proglašenja epidemije, obrazovna zajednica u Hrvatskoj uspostavila je virtualnu nastavu u svega pet dana.

Koordinirani napori i kolegijalna suradnja omogućili su nastavu na daljinu
Na radu od kuće, nastavnici su ključni za organizaciju nastave na daljinu uz pomoć virtualnih učionica, praćenje prisutnosti učenika i izvršenje zadataka. U strukovnom obrazovanju, uključujući strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, većina nastavnika primjenjuje različite pristupe nastavi: izrađuju vlastite nastavne sadržaje za učenike, dijele nastavne materijale i usmjeravaju učenike na materijale koji su dostupni na internetu ili se emitiraju na nacionalnim televizijskim postajama. Nastavnici održavaju online nastavu putem virtualnih platforma škole ili u virtualnim učionicama koje omogućuje Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNET). U svrhu podrške nastavi na daljinu, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) pokrenula je online platformu na kojoj objavljuje digitalne sadržaje za učenje na daljinu u strukovnom obrazovanju. Nova platforma omogućuje nastavnicima odabir odgovarajućeg strukovnog sadržaja poput online tečajeva, videozapisa, govornih i vizualnih prezentacija, kao i projektnih zadataka koji se svakodnevno objavljuju za svih 13 sektora strukovnog obrazovanja. U pogledu općeobrazovnog dijela strukovnog obrazovanja, učenici se upućuju na sadržaje koji se emitiraju na televiziji ili objavljuju na stranici Škole za život kao središnjoj platformi kurikularne reforme u općem obrazovanju koja je uvedena u sve škole od šk.god. 2019./2020. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) koordiniraju pripremu općeobrazovnih sadržaja za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, uključujući općeobrazovne sadržaje u strukovnom obrazovanju. Raspored objave sadržaja za općeobrazovne predmete, uključujući one koji su dio programa strukovnog obrazovanja, priprema se tjedno i objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva. U ožujku 2020. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je preporuke za dnevnu organizaciju učenja na daljinu koje sadrže različite prijedloge namijenjene nastavnicima, učenicima i roditeljima vezane uz aktivnosti učenja i poučavanja. Nastavnici i mentori potiču se na razmjenu i izradu virtualnih nastavnih sadržaja te uvođenje dodatnih zadataka za učenike. U obrazovanju odraslih ustanovama se predlaže organizacija nastave na daljinu u skladu s dostupnim resursima i prilagodba sadržaja koji se mogu preuzeti s platformi namijenjenih učenicima u redovnom obrazovanju, kad je to primjenjivo.


Vrednovanje potiče dobrobit učenika i angažman u učenju i ne svodi se na ocjene
U travnju 2020. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je upute za vrednovanje učenika u nastavi na daljinu za sve razine obrazovanja. Temeljem tih uputa ASOO je razradio Preporuke za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu za sustav strukovnog obrazovanja i sustav obrazovanja odraslih uz detaljne primjere vrednovanja u kontekstu učenja na daljinu za devet sektora strukovnog obrazovanja te dodatne preporuke za obrazovanje odraslih. Koncept vrednovanja u okviru nastave na daljinu temelji se na pravednom, fleksibilnom i uravnoteženom pristupu vrednovanju učenika. Naglašava se dobrobit učenika ispred ocjena, motivacija za učenje te potiče angažman i inicijativa učenika. Okvir za vrednovanje potiče nastavnike da odrede prioritete za vrednovanje i usmjere se na ključne aspekte koji doprinose usvajanju ishoda učenja, vrijednosti i jačanju integriteta. Nastavnicima se savjetuje pružanje jasnih i transparentnih uputa učenicima za učenje i vrednovanje u svrhu jačanja povjerenja između nastavnika, učenika i roditelja. Okvir predlaže formativno vrednovanje i kreativne zadatke nauštrb sumativnog ocjenjivanja. Na primjer, nastavnici mogu osmisliti projektne, istraživačke ili problemske zadatke, e-portfolije ili prezentacije u svrhu vrednovanja. Sukladno tome, tradicionalni usmeni i pismeni ispiti trebali bi se koristiti umjereno, fleksibilno, prilagođeno različitim uvjetima učenja, opremljenosti ili sposobnostima učenika, te u kombinaciji sa samovrednovanjem i vršnjačkim vrednovanjem. Nastavnike se savjetuje o mehanizmima sprječavanja varanja na ispitima, vrednovanju učenika s teškoćama te predlaže ponovno vrednovanje učenika s nižim postignućima i manje aktivnih učenika. Nastavnici u strukovnom obrazovanju potiču se da poučavaju i vrednuju praktične vještine putem različitih simulacijskih alternativa uz jasne upute za izvedbu zadatka i prilagodbe vezane uz tehnologiju koja je dostupna učenicima.


Bez promjena u uvjetima za završetak strukovnog obrazovanja
Za završetak školske godine i/ili stjecanje kvalifikacije, učenici u strukovnom obrazovanju dužni su ispuniti sve redovne uvjete, uključujući učenje temeljeno na radu (UTR) i izradu završnog rada te ocjenjivanje u okviru nastave na daljinu. Učenje temeljeno na radu u školama i tvrtkama nije bilo moguće od početka epidemije i nastave na daljinu. Međutim, od 11. svibnja 2020. godine, ispunjeni su javnozdravstveni uvjeti za organizaciju nastave u školi za ograničeni broj učenika, uglavnom u nižim razredima osnovnog i predškolskog obrazovanja. Nastava na daljinu u strukovnom obrazovanju predviđena je do kraja školske godine. Međutim, strukovne škole mogu odražati redovitu obranu završnog rada u školi ili online, uz poštivanje javnozdravstvenih protokola. U slučaju kad učenici nisu ispunili propisani udio učenja temeljenog na radu prije početka pandemije Covida-19, i ako javnozdravstveni uvjeti za zanimanje to dopuštaju, očekuje se da će učenici nastaviti s učenjem temeljenim na radu u školi ili tvrtkama dok se ne ispune svi uvjeti za stjecanje kvalifikacije sukladno strukovnim kurikulumima. U svibnju 2020. godine ASOO je izdao Preporuke za provođenje obrane završnog rada i učenja temeljenog na radu u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. U suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, ASOO, AZOO i Ministarstvo znanosti i obrazovanja također su sudjelovali u izradi uputa za učenje temeljeno na radu, ispite i obranu završnog rada u školskim prostorima u svibnju i lipnju 2020. godine. Upute donose detaljne javnozdravstvene mjere za boravak u školi kojih se potrebno pridržavati kako bi svi učenici završili školsku godinu, odnosno srednjoškolsko obrazovanje. Za učenje temeljeno na radu u tvrtkama poslodavci su također dužni osigurati druge mjere javnog zdravstva koje se primjenjuju na njihovo zanimanje.

Mreža podrške nastavnicima, učenicima i roditeljima
Dok AZOO i ASOO pružaju kontinuiranu podršku, savjetovanje i osiguravaju kvalitetu nastave, CARNET i Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguravaju tehničku podršku školama. U pripremi prelaska u virtualno okruženje, računala su podijeljena svim nastavnicima i učenicima koji nisu imali odgovarajuću opremu kod kuće, a virtualne učionice organizirane su radi olakšane komunikacije obrazovnih vlasti, ravnatelja škola i nastavnika. Ministarstvo znanosti i obrazovanja također je pokrenulo telefonsku liniju za psihološko zdravlje za učenike, nastavnike i roditelje.