Novi Zakon o obrazovanju odraslih usvojen je krajem 2021. godine, pružajući pravnu osnovu za razvoj sustava osiguravanja kvalitete obrazovanja odraslih. Promjene se također odnose na strukovno specijalističko usavršavanje.
Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj obuhvaća stručno usavršavanje, prekvalifikaciju i nadogradnju vještina, uključujući strukovno specijalističko usavršavanje. Međutim, polaznici koji su završili isti program u različitim ustanovama za obrazovanje odraslih mogu u konačnici steći različita znanja i vještine. Zakonske promjene omogućile su usklađivanje sustava kvalitete.

Ključni koraci prema sustavu osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih
Novi Zakon o obrazovanju odraslih pružio je smjernice za razvoj sveobuhvatnog sustava osiguravanja kvalitete. Sustav obuhvaća akreditaciju i reakreditaciju programa, vanjsko vrednovanje ishoda učenja, samovrednovanje ustanova, inspekciju, stručni nadzor i praćenje rada ustanova. Zakon također usklađuje trajanje programa, odnosno stjecanje kompetencija uz sustav bodova usklađen s HKO-om. Razvoj sustava osiguravanja kvalitete obrazovanja odraslih započeo je 2020. godine, što je rezultiralo sveobuhvatnim modelom osiguravanja kvalitete obrazovanja odraslih, uz priručnike za samovrednovanje i vanjsko vrednovanje obrazovanja odraslih, koji se odnosi i na ustanove koje pružaju strukovno obrazovanje. Tijekom 2021. godine, 25 obrazovnih ustanova pilotiralo je postupke samovrednovanja i vanjskog vrednovanja. Provedba samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova planira se od travnja 2022. godine. Imenovano je Povjerenstvo za vanjsko vrednovanje te se planira podrška ustanovama za obrazovanje odraslih.

Uloga Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), u okviru ESF projekta „Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih“, razvila je sustav osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih.
Do kraja veljače 2022. godine, ASOO je proveo posjete ustanovama za obrazovanje odraslih koje su uključene u projekt. Po imenovanju Povjerenstva za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih započela je edukacija vanjskih stručnjaka. Također, održat će se tri simpozija za dionike u obrazovanju odraslih koji provode programe usavršavanja, prekvalifikacije i nadogradnje vještina. Razvoj e-alata za samovrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih također se planira tijekom 2022. godine.

Po završetku samovrednovanja i vanjskog vrednovanja, ustanove za obrazovanje odraslih dobit će uvid u svoje prednosti i nedostatke na temelju konkretnih podataka. Zahvaljujući rezultatima vrednovanja, ASOO će moći planirati mjere za poboljšanje kvalitete obrazovanja odraslih za svaku ustanovu. Navedene mjere doprinijet će daljnjem razvoju sustava osiguravanja kvalitete obrazovanja odraslih.

Više o sustavu osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih