Nove publikacije o strukovnom obrazovanju u Hrvatskoj pružaju uvid u glavne značajke, razvoj sustava i aktualne izazove u strukovnom obrazovanju.

Hrvatska ima jaku tradiciju strukovnog obrazovanja; stopa pohađanja srednjoškolskog obrazovanja jedna je od najviših u EU. Hrvatsko predsjedanje Vijećem EU u prvoj polovini 2020. godine usmjereno je na učitelje i nastavnike koji su u središtu svih razvojnih i reformskih procesa i koji poučavaju nove vještine za budućnost.

Cedefop je objavio publikaciju Strukovno obrazovanje i osposobljavanje u Hrvatskoj: Kratki pregled (Vocational education and training in Croatia: Short description) i brošuru Strukovno obrazovanje i osposobljavanje u fokusu: Hrvatska (Spotlight on VET: Croatia).