Od ožujka do lipnja 2020. godine, tijekom pandemije Covid-19 i prijelaza škola na nastavu na daljinu, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) provela je ispitivanje o iskustvima, stavovima i potrebama povezanima s nastavom na daljinu u Hrvatskoj. 1348 nastavnika strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih ocijenjivalo je digitalne kompetencije, provedbu nastave na daljinu i dostupnu podršku. Dodatna ispitivanja provedena su na razinama predtercijarnog obrazovanja te među obrazovnim ustanovama u svrhu planiranja podrške i izrade različitih modela provedbe nastave u šk. god. 2020./2021.

Rezultati ispitivanja pokazali su da je gotovo 80% nastavnika u strukovnom obrazovanju sudjelovalo u neformalnom obrazovanju za jačanje digitalnih kompetencija za provedbu nastave na daljinu. Iako se otprilike polovina nastavnika osjećala kompetentno, više od trećine izrazilo je potrebu za podrškom u primjeni nastavnih metoda u virtualnom okruženju. Unatoč iznimno kratkom razdoblju pripreme, više od 40% nastavnika je samostalno izrađivalo sadržaje za nastavu na daljinu, gotovo 65% dijelilo je nastavne sadržaje, dok je većina prilagođavala sadržaje učenicima s posebnim potrebama (70%). Značajan udio nastavnika održavao je nastavu na daljinu u stvarnom vremenu (više od 50%). Većina nastavnika također je pozitivno vrednovala redovito sudjelovanje učenika i izradu kreativnih, problemskih zadataka, prilagođavajući praktičnu nastavu uvjetima koje su učenici imali kod kuće. Više od 80% ispitanih izrazilo je potrebu za dodatnim usavršavanjem u području digitalne pedagogije, više od 85% za usavršavanjem u korištenju alata za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja, a 88% je zatražilo upute za vrednovanje učenika u virtualnom okruženju.

Na temelju provedenog ispitivanja, preporuka Ministarstva znanosti i obrazovanja, konzultacija s lokalnim dionicima, razlika u sektorima, uvjeta u ustanovama za strukovno obrazovanje i potreba učenika, ASOO je razvio Preporuke/okvir za realizaciju ishoda učenja u školskoj godini 2020./2021. za 13 sektora strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Preporukama se utvrđuju prioritetni ishodi učenja za svaku kvalifikaciju u svrhu osiguravanja kvalitete stjecanja kvalifikacija kroz različite modele nastave uz zasebne smjernice za učenike s teškoćama. Ishodi učenja objedinjeni su u tematske jedinice kojima se potiče autonomija i inovativnost nastavnika, zajedničko i interdisciplinarno poučavanje te problemsko učenje. Preporuke potiču ustanove za strukovno obrazovanje da ojačaju kvalitetu učenja temeljenog na radu budući da je stjecanje praktičnih vještina u strukovnom obrazovanju značajno pogođeno zatvaranjem škola u proljeće 2020. godine. Preporuča se pažljivo planiranje i kombiniranje praktične i teorijske nastave uz redovite konzultacije s lokalnim dionicima i svijetom rada. Preporuke za vrednovanje također naglašavaju formativne oblike vrednovanja u svrhu pridobivanja pravovremenih povratnih informacija i jednakog postupanja prema učenicima, kao i podataka o učenju radi vrednovanja kvalitete pristupa u nastavi. U šk.god. 2020./21., ASOO će nastaviti podupitati ustanove za strukovno obrazovanje putem smjernica i materijala iz područja digitalne pedagogije te razvoja i provedbe modula stručnog usavršavanja o metodologiji poučavanja i vrednovanja u virtualnom i kombiniranom okruženju za nastavnike u strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih.

Više informacija:
Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021.
Preporuke/okvir za realizaciju ishoda učenja u školskoj godini 2020./2021.