Novi Zakon o obrazovanju odraslih, usvojen 2021. godine, predstavlja značajnu novinu u obrazovanju u Hrvatskoj na sustavnoj razini, uvodeći mikrokvalifikacije.

Prema Preporuci Europskog vijeća, sve članice EU-a trebaju uvesti sustav mikrokvalifikacija. Preporuka sadrži sveobuhvatan popis načela i načina stjecanja znanja i vještina putem mikrokvalifikacija. U praksi, mikrokvalifikacije se definiraju kao skupovi ishoda učenja te su namijenjene pojedincima za stjecanje vještina i pristup boljim prilikama na tržištu rada.

U skladu s novim zakonom, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih izradila je Metodologiju za izradu programa obrazovanja odraslih za stjecanje mikrokvalifikacija, djelomičnih kvalifikacija i cjelovitih kvalifikacija financiranih putem vaučera i drugih izvora financiranja. Metodologija pruža detaljne upute za planiranje, izradu i razvoj programa u području obrazovanja odraslih. Uz metodologiju, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih također je razvila 25 primjera standarda kvalifikacija koje ustanove za obrazovanje odraslih mogu koristiti kao osnovu za izradu programa.

Mikrokvalifikacije uvode novine vezane uz način njihova financiranja, odnosno vaučere za polaznike obrazovnih programa. Hrvatski zavod za zapošljavanje dodjeljuje vaučere od travnja 2022. godine. Do kraja listopada 2022. godine, vaučeri su se dodijeljivali za više od 102 ustanove za obrazovanje odraslih za pohađanje 711 programa mikrokvalifikacija, uključujući veliki broj programa za stjecanje digitalnih i zelenih vještina. Polaznicima se u prosjeku dodjeljuju vaučeri u vrijednosti od 1.300 eura. Većina polaznika nezaposlena je ili traži novi posao (78%). Do danas je više od 6.445 osoba podnijelo zahtjev za dodjelu vaučera. Uz podršku sustava vaučera, mikrokvalifikacije predstavljaju jednu od najprogresivnijih mjera za privlačenje polaznika u obrazovanje odraslih koje je usklađeno s potrebama tržišta rada.

Više informacija
A European approach to micro-credentials
Council Recommendation – European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability
Vaučeri
Katalog digitalnih i zelenih vještina
Metodologija za izradu programa obrazovanja odraslih