Hrvatski sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) ulazi u završnu fazu kurikularne reforme. Uz naglasak na razvoju vještina, učenju temeljenom na radu te s učenikom u središtu, novi kurikulumi uvest će korjenite promjene u nastavu strukovnog obrazovanja. Pročitajte više o ključnim porukama s nedavnih Dana strukovnih nastavnika i predviđenom utjecaju reforme na budućnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj.

Dani strukovnih nastavnika, koje je organizirala Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) od 21. do 23. ožujka 2023., okupili su 430 strukovnih nastavnika i 180 ravnatelja ustanova za strukovno obrazovanje te predstavili uvođenje reforme u strukovne škole. Novi kurikulumi u strukovnom obrazovanju uvode temeljne promjene u nastavu uz snažniji naglasak na razvoju vještina, učenju temeljeno na radu (UTR) te učenika u središtu. Modularna struktura kurikuluma potiče pristupe poput problemske nastave, povezivanje teorije i prakse, dok će uvođenje CSVET bodova (kreditni sustav za strukovno obrazovanje i osposobljavanje) staviti veći naglasak na odgovornost učenika za učenje i povećati učinke poučavanja i učenja. U modularnim kurikulumima CSVET bodovi povezani su s vrednovanjem. Naime, na temelju kriterija vrednovanja, učenicima se dodjeljuju CSVET bodovi koji odgovaraju razini iskazanih ishoda učenja.


Na Danima strukovnih nastavnika, nastavnici i ravnatelji su istaknuli brojne prednosti predložene reforme strukovnog obrazovanja. Dugo iščekivana modernizacija kurikuluma u skladu s dinamičnim zahtjevima tržišta rada, podržana upisom novih standarda zanimanja i kvalifikacija u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, posebno su dobro prihvaćeni. Modularna struktura kurikuluma prepoznata je kao prilika za uspješnije usvajanje ishoda učenja i povećanje privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Osim toga, pohvaljena je prilagodljiva struktura kurikuluma koja omogućuje prilagodbu kroz izborne module. Očekuje se da će predloženi pristup poboljšati suradnju među nastavnicima u planiranju i provedbi zajedničkih modula, potičući suradnju u strukovnom obrazovanju.
Glavne teme skupa odnosile su se na ciljano povezivanje općeobrazovnih sadržaja sa strukovnim modulima te usklađivanje strukovnih i općeobrazovnih komponenti u okviru modularne strukture kurikuluma. Istaknuto je da je suradnja među nastavnicima koji predaju općeobrazovne i strukovne komponente kurikuluma ključna za učinkovito izvođenje zajedničkih modula i vrednovanje ishoda učenja. S druge strane, iskazane su nedoumice vezane uz učinke reforme na prohodnost učenika sa strukovnim kvalifikacijama i njihove izglede za upis na sveučilišno obrazovanje. Osobe sa strukovnim kvalifikacijama čine značajan udio (45%) upisa na visoko obrazovanje po završetku strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj. Upis na visoko obrazovanje prvenstveno određuje uspjeh postignut na državnoj maturi koja vrednuje usvojenost ishoda učenja u općeobrazovnim predmetima. Pojedini sudionici konferencije iskazali su zabrinutost da će integracija općeobrazovnih predmeta u strukovne module smanjiti važnost i opseg općeobrazovnih sadržaja te time utjecati na razinu općih kompetencija koje se vrednuju pri upisu na visoko obrazovanje. Osim toga, praktični aspekti poput promjena u organizaciji nastave, ugovora i plaća nastavnika te rasporeda nastave potaknuli su raspravu među sudionicima skupa.

U provedbi Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), modernizacija kurikuluma u strukovnom obrazovanju 2023. godine ulazi u završnu fazu. Sveobuhvatnom reformom kurikuluma uvodi se više od 200 novih standarda zanimanja, 145 standarda kvalifikacija i 140 kurikuluma u strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO). Proces modernizacije kurikuluma započeo je 2018. usvajanjem Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje, čime je otpočelo prvo značajno ažuriranje kurikuluma u strukovnom obrazovanju u posljednjih 20 godina. Ključni koraci za uvođenje novih kurikuluma u ustanove za strukovno obrazovanje uključuju javno savjetovanje, odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja, te konačno usvajanje u Hrvatskom saboru. U tijeku su konzultacije o vremenskom okviru uvođenja novih kurikuluma u ustanove za strukovno obrazovanje s resornim ministarstvom. Od 2024. godine ASOO najavljuje planove za pojačane edukacije i usavršavanja nastavnika kroz posjete svim ustanovama za strukovno obrazovanje u Hrvatskoj, putem kojih će se ojačati kapaciteti nastavnika za planiranje i provedbu nastavnih aktivnosti na temelju modularnih kurikuluma.

Više o Danima strukovnih nastavnika: https://danistrukovnihnastavnika.weebly.com/