KLASA: 023-03/20-02/03
URBROJ: 332-02-00/1-21-02
Zagreb, 7. rujna 2021. godine

 

Na temelju članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN br. 17/2019), ravnatelj Agencije, Mile Živčić, donosi i objavljuje

 

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI ZA MREŽNE STRANICE

 

I.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih obvezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica i mobilnih aplikacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN br. 17/2019) (dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (dalje u tekstu: Agencija).

II.

Stupanj usklađenosti

Mrežne stranice:

http://www.asoo.hr

http://www.refernet.hr

http://www.qavet.hr

usklađene su sa Zakonom o pristupačnosti.

III.

Mrežna stranica https://e-kvalifikacije.asoo.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana,
 • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst),
 • .pdf i .doc datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje,
 • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise,
 • dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku,
 • kontrast na pojedinim dijelovima stranice nije zadovoljavajući (obrasci, podnožje stranice, kartice na naslovnici),
 • navigacija prikazuje padajući izbornik na prelazak miša preko elementa navigacije.

IV.

Mrežna stranica https://worldskillscroatia.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana,
 • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst),
 • .pdf i .doc datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje,
 • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise,
 • dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku,
 • kontrast na pojedinim dijelovima stranice nije zadovoljavajući (obrasci, podnožje stranice, kartice na naslovnici),
 • navigacija prikazuje padajući izbornik na prelazak miša preko elementa navigacije.

V.

Obavijest Agenciji o svim slučajevima u kojima mrežne stranice Agencije ili programska rješenja za pokretne uređaje ne ispunjavaju zahtjeve pristupačnosti te davanje povratnih informacija može se učiniti putem e-maila:

pristupacnost@asoo.hr

VI.

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev poslan Agenciji, u skladu s člankom 12. Zakona o pristupačnosti, osoba se može obratiti Povjereniku za informiranje, koji provodi inspekcijski nadzor, na sljedeće načine:

VII.

Ova Izjava pripremljena je dana 7. rujna 2021. godine. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene (automatizirane i osobne). Automatizirana procjena izvršena je uz pomoć Wave Evaluation Tool-a.

 

Ravnatelj
Mile Živčić

 

Izjava o pristupačnosti za mrežne stranice