Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja (Cedefop) objavio je online bazu o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u Europi koja pruža detaljne i aktualne informacije o nacionalnim sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama članicama EU, Islandu i Norveškoj.

Za svaku od članica Europske unije te Island i Norvešku, online baza o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u Europi donosi sažetak ključnih obilježja sustava strukovnog obrazovanja, glavne izazove i javne politike te obilježja gospodarstva i tržišta rada koja utječu na strukovno obrazovanje. Također, online baza donosi detaljan opis kvalifikacija u strukovnom obrazovanju, naukovanja, upravljanja i financiranja strukovnog obrazovanja te nastavnika i mentora. Naposljetku, online baza opisuje razvoj strukovnih kvalifikacija, osiguravanje kvalitete, potporu za učenike i poslovne subjekte te profesionalno usmjeravanje za svaki pojedini nacionalni sustav strukovnog obrazovanja.

Tijekom 2019. godine Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, kao nacionalni partner ReferNet mreže, prikupila je i dopunila detaljne informacije o hrvatskom sustavu strukovnog obrazovanja i osoposobljavanja koji je predstavljen u Cedefop-ovoj online bazi.

Informacije o hrvatskom sustavu strukovnog obrazovanja nalaze se na poveznici.