Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je u sklopu svojih redovitih aktivnosti i uz potporu Erasmus + projekta „Potpora nacionalnim referentnim točkama za Europsko osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (EQAVET NRP)“ održala 4 regionalna stručna skupa za nastavnike i ravnatelje strukovnih škola koje provode proces samovrjednovanja, a sa svrhom pružanja potpore strukovnim školama i Povjerenstvima za kvalitetu u provedbi procesa  samovrjednovanja.

Stručni skupovi su održani tijekom  ožujka 2017. godine u Rijeci (13. 3.), Zagrebu (17. 3.), Osijeku (24. 3.) i Splitu (27. 3.). Stručni skupovi su bili namijenjeni članovima Povjerenstava za kvalitetu, a s ciljem podupiranja strukovnih škola u procesu osiguravanja kvalitete i provedbi procesa samovrjednovanja. Na stručnim su skupovima sudjelovali ravnatelji strukovnih škola, članovi školskih povjerenstava za kvalitetu, koordinatori za kvalitetu i samovrjednovanje.  Na stručnim je skupovima sudjelovalo oko  100 sudionika, a uključeno je oko 60 strukovnih škola.

Ovime je započeo novi ciklus stručnih usavršavanja i kontinuirane podrške strukovnim školama u provedbi procesa samovrjednovanja, a koji se planira nastaviti  u narednim mjesecima, kako bi se svim strukovnim školama omogućilo sudjelovanje.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ovim aktivnostima doprinosi jačanju kapaciteta strukovnih škola za provedbu procesa samovrjednovanja i daljnjoj provedbi procesa osiguravanja kvalitete u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Uvođenje sustava osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Republici Hrvatskoj uporište je dobilo usvajanjem Strategije razvoja sustava strukovnog obrazovanja 2008.-2013. i Zakonom o strukovnom obrazovanju. Na taj je način omogućeno uvođenje sustava osiguravanja kvalitete, koje se kroz proces samovrjednovanja provodi od 2012. godine u strukovnim školama.  Novom se Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije te  Programom razvoja sustava strukovnog obrazovanja, koji je donesen na temelju Strategije, kao jedan od ciljeva definira i ustroj koherentnog sustava osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja, u čemu svoju ulogu ima i Agencija.  

Agencija je, kroz različite inicijative na nacionalnoj i međunarodnoj razini, uključena  u aktivnosti kojima je cilj podizanje kvalitete nacionalnog sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja  i obrazovanja odraslih. Tako je jedna od inicijativa, u kojima Agencija sudjeluje i predstavlja Republiku Hrvatsku, i Europska mreža za osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (EQAVET Network) koja povezuje predstavnike država članica, socijalne partnere i Europsku komisiju s ciljem  razvoja i poboljšanje osiguranja kvalitete u europskim sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kontekstu provedbe Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete. Agenciji je dodijeljena i uloga  hrvatske Referentne točke za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (QAVET.HR).

Nacionalne referentne točke za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (NRT) uspostavljene su u skladu s Preporukom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o uspostavljanju Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju) i povezuju sve zainteresirane dionike na nacionalnoj i regionalnoj razini kako bi se osigurala dosljedna provedba relevantnih inicijativa EQAVET mreže

Kao Nacionalna referentna točka Agencija aktivno sudjeluje u radu mreže te  je prijavila i dobila Erasmus + projekt „Potpora nacionalnim referentnim točkama za Europsko osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (EQAVET NRP)“, kojemu je osnovni cilj unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na nacionalnoj razini, a u sklopu kojeg su organizirani i stručni skupovi za strukovne škole. Projekt je osmišljan sa svrhom jačanja mehanizama osiguranja kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te procesa samovrednovanja u kontekstu provedbe programa EQAVET mreže. Projekt je definirao dva prioriteta, jedan se odnosio na jačanje suradnje između nacionalnih referentnih točaka, a drugi na produbljivanje kulture osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u sklopu kojega se Agencija posebno usmjerila na osmišljavanje aktivnosti jačanja kapaciteta i podrške provedbi procesa samovrednovanja u strukovnim  školama, odnosno fazi evaluacije i procjene dosad ostvarenih rezultata u provedbi procesa, kako bi se što bolje definirala područja na kojima dalje treba djelovati, a s ciljem unapređenja postojećeg modela osiguravanja kvalitete i procesa samovrjednovanja.

Stoga su u sklopu stručnih skupova, na radionicama o samovrjednovanju,  strukovnim školama  predstavljene teme vezane za uspostavljanje kulture kvalitete u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njezino osiguravanja.  Sudionicima je predstavljen Europski referentni okvir za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET okvir), EQAVET preporuka, EQAVET kriteriji i pokazatelji kvalitete i preporučene aktivnosti koje provede  pružatelji strukovnog obrazovanja kada uspostavljaju  osiguravanje kvalitete.

Rezultati analize Hrvatskog modela osiguravanja kvalitete i procesa samovrjednovanja kojeg provode strukovne škole, koja je proveden u sklopu projekta,  također su predstavljeni sudionicima stručnog skupa.  U ovom su dijelu radionice sudionici stručnog skupa  iznijeli svoja iskustva u provedbi procesa samovrednovanja i korištenja Priručnika za samovrjednovanje i mrežnog alata e-Kvaliteta. Posebno vrijednim bilo je podijeliti i usporediti pojedinačna iskustva u provedbi procesa samovrednovanja u strukovnim školama, tako su vrlo vrijedna bila iskustva koja su predstavili sudionici iz Škole za medicinske sestre Vrapče, Obrtničke škole Požega i Medicinske škole iz Rijeke. Radionice su od strane sudionika ocijenjene vrlo uspješnima, posebno dio koji se odnosio na predstavljanje  primjera dobre prakse i razmjenu iskustva. Skupovi su također bili i prilika da se raspravi o prednostima kao i o preporukama  za unapređenje  nacionalnog  okvira osiguravanja kvalitete i samovrednovanja kao alata za osiguravanje kvalitete u sustavu strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj te o ulozi Agencije u pružanju potpore školama u provedbi tog procesa.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je također prijavila novi projekt Erasmus + „Potpora nacionalnim referentnim točkama za Europsko osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (EQAVET NRP)“ tijekom kojeg planira daljnje aktivnosti stručnog usavršavanja nastavnika i suradnju s drugim nacionalnim referentnim točkama za osiguravanje kvalitete, a kako bi kontinuirano jačala svoje kapacitete i kapacitet škola za provedbu procesa osiguravanja kvalitete i time aktivno doprinosila realizaciji ciljeva i mjera definiranih Programom razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.