U prosincu 2023. godine dovršena je uspostava 25 regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju uz potporu više od 260 milijuna eura iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj.

Regionalni centri kompetentnosti u Hrvatskoj imenovani su 2018. godine Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja u pet prioritetnih područja: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika i informacijske tehnologije, poljoprivreda te zdravstvo. Kriteriji za odabir obuhvaćali su kvalitetu strukovnog obrazovanja, broj učenika u sektoru te geografski položaj škola. Multifunkcionalnost centara podrazumjeva inovativne modele učenja i poučavanja, izvrsnost nastavnika i mentora, visokokvalitetnu infrastrukturu te suradnju s lokalnim partnerima, javnim sektorom i tvrtkama. Regionalni centri su usmjereni prema učenicima, odraslim polaznicima, nastavnicima i mentorima, zaposlenima i nezaposlenima, osobama s invaliditetom te učenicima s teškoćama.

Podrška uspostavi centara pružena je putem investicija u infrastrukturu i opremu financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj, odnosno ulaganja u kvalitetu nastave koje je financirano iz Europskog socijalnog fonda od 2020. do 2023. godine. Infrastrukturne investicije usmjerene su na obnovu, renovaciju i prilagodbu objekata te nabavu specijalizirane opreme i tehnologije, osobito u svrhu poboljšanja kvalitete učenja temeljenog na radu. Ulaganja se primjerice odnose na radionice za praktični rad, laboratorije te objekte koji simuliraju autentično radno okruženje (npr. restorane u regionalnim centrima kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu ili bolničke objekte u zdravstvu, kao i radionice za mehatroniku u automobilskoj industriji i sl).

Centri će djelovati kao središta izvrsnosti te pružati strukovno obrazovanje i osposobljavanje polaznicima sa šireg područja, stoga se ulaganja također odnose na smještajne jedinice za gostujuće nastavnike, mentore i polaznike te na prilagodbe za učenike s teškoćama. Ulaganja ujedno obuhvaćaju partnerske ustanove centara, čime se šire učinci financiranja u pogledu kvalitete nastave na druge ustanove za strukovno obrazovanje u Hrvatskoj pored samih regionalnih centara. U svrhu poticanja izvrsnosti nastave ulaganja se također odnose na stručno usavršavanje nastavnika i mentora, jačanje mehanizama osiguravanja kvalitete i upravljanja, razvoj kurikuluma (uključujući razvoj standarda zanimanja, standarda kvalifikacija, kurikuluma za strukovno obrazovanje i programe obrazovanja odraslih), unaprjeđenje učenja temeljenog na radu, potporu međunarodnoj suradnji i mobilnosti, te proširenje mogućnosti i podrške za učenike s teškoćama.

U srpnju 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja potvrdilo je ponovno imenovanje svih 25 regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju na sljedećih 5 godina. Strateški okvir za obrazovanje, posebno Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine i Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine predlažu dodatne mjere podrške regionalnim centrima kompetentnosti radi ostvarivanja njihovog potpunog učinka u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Podrška se planira putem Europskog socijalnog fonda za razdoblje do 2029. godine, s naglaskom na usavršavanje nastavnika, jačanje suradnje između tvrtki i ustanova za strukovno obrazovanje u istom sektoru i geografskom području, te daljnji razvoj programa strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, posebno u kontekstu zelenih i digitalnih zanimanja. Konkretno, buduće investicije će podržati povezivanje regionalnih centara kompetentnosti s europskom platformom centara izvrsnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju