U sklopu ReferNet-a Hrvatska izrađene su prve publikacije koje se mogu pronaći ovdje.