U posljednjih nekoliko godina postoji velik broj inicijativa usmjerenih na podizanje i unapređenje razine digitalizacije škola. Temeljnu infrastrukturu za primjenu novih tehnologija koje se koriste u obrazovnom i istraživačkom sustavu RH razvija i održava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta oslanjajući se na Hrvatsku akademsku i istraživačku mrežu - CARNet i Sveučilišni računski centar - Srce.

Članstvom u CARNetu škole ostvaruju pravo na stalnu vezu na Internet, te korištenje niza usluga, koje CARNet konstantno razvija i nadopunjava kao što su:

- hosting usluga za srednje i osnovne škole (HUSO) - usluga u sklopu koje se svim školama, njihovim zaposlenicima, nastavnicima i učenicima otvara besplatan elektronički identitet koji sadržava e-mail adresu te korisničko ime i lozinku za pristup CARNetovim uslugama i servisima

- e-Dnevnik - web aplikacija za vođenje razredne knjige u elektroničkom obliku

- besplatna adresa e-pošte i CARNet webmailpomoću kojeg se može čitati i slati elektronička poštu, kreirati adresar, uređivati raspored, dodavati nove obaveze u kalendar i postavljati dokumente na poslužitelj

- prostor za smještaj web stranica i CMS (Content Management System) - sustav koji omogućuje jednostavno postavljanje i ažuriranje internetskih stranica kroz web preglednik, trenutno više od 1100 osnovnih i srednjih škola ima stranice u CARNetovom CMS-u za škole

- MSDC (Microsoft Download Center)- središnje mjesto za preuzimanje Microsoftovog softvera za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Najveći CARNet-ov projekt pod nazivom e-Škole, čiji se početak očekuje 2015. godine, podrazumijeva nacionalnu implementaciju dosadašnjih pilot projekata kao što su:

e-Dnevnik - web aplikacija za vođenje razredne knjige u elektroničkom obliku. Pristup aplikaciji imaju ravnatelji škola i djelatnici u pedagoškim službama. Predmetni nastavnici imaju pristup samo podacima o svom predmetu, dok razrednici imaju pristup svim podacima o učeniku svoga razreda. Uz postojeće funkcionalnosti koje sada ima razredna knjiga u papirnatom obliku, aplikacija ima i dodanu vrijednost kroz sustav izvještaja koji omogućavaju analize pri pedagoškom praćenju i izradi izvještaja koji se pripremaju za sjednice nastavničkog vijeća. Uspostavljen je i sustav obavještavanja roditelja o izostancima djece, tako da roditelji čije je dijete izostalo prethodnog dana, dobiju e-mail s informacijom s kojeg sata je dijete izostalo te zamolbu da se jave razredniku u terminu za informacije. Također je izrađena i aplikacija e-Dnevnik za učenike koja omogućava učenicima pregled ocjena, bilješki, izostanaka, lektira te raspored pisanih zadaća, koje su upisali nastavnici u e-Dnevnik sustav.

Nacionalni portal za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ - sustav koji omogućava izvođenje nastave i učenje pomoću računala upotrebom digitalnih obrazovnih sadržaja. Za pristup portalu koristi se elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Na portalu se nalaze:

- sadržaji iz matematike, fizike, biologije, kemije i engleskoga jezika za srednje škole

- E - tečajevi programiranja za škole

- ECDL moduli koji obuhvaćaju sadržaje potrebne za stjecanje diplome osnovne informatičke pismenosti

- tečajevi o primjeni i upotrebi Interneta i alatima za izradu sadržaja za Internet.

Škole 2.0 – u okviru projekta 25 škola je spojeno na brzi internet i na CARNet mrežu optičkom vezom (sedam matičnih škola s pripadajućim područnim školama). U samim školama su postavljene bežične mreže (s eduroam pristupnim točkama) kako bi učenici i nastavnici putem tablet računala mogli pristupati online sadržajima, digitalnim udžbenicima, koristiti ih za videokonferencije te za nastavu na daljinu. Škole su opremljene znanstvenim obrazovnim instrumentima (senzorima) za prirodne predmete - biologiju, kemiju, fiziku i ekologiju. Upotreba navedenih senzora potiče kolaborativni i projektni pristup učenju, budući da je projektom predviđeno da sve škole uključene u projekt međusobno surađuju kroz razne obrazovne aktivnosti koje uključuju korištenje tehnologije u nastavi. Tijekom trajanja projekta provodilo se sustavno obrazovanje nastavnika o implementaciji IKT-a u svojoj nastavi i radu, kao i poticanje nastavnika na prihvaćanje novih metoda obrazovanja uz korištenje tehnologije. CARNet i dalje nastavlja stručno usavršavanje nastavnika uključenih u projekt, ulaže u razvoj digitalne zrelosti uključenih škola te radi na projektnom povezivanju škola na nacionalnoj i internacionalnoj razini.

Glavni cilj projekta e-Škole, čije je predviđeno trajanje 7 godina, je stvaranje digitalno zrelih škola koje će razvijati digitalno kompetentne i istraživački nastrojene učenike, željne novih znanja i prilagođene zahtjevima modernog obrazovanja i europskog tržišta rada. Kako bi se ostvarila svrha projekta potrebna je cjelovita informatizacija nastavnog i poslovnog procesa u školama i to kroz sljedeće aktivnosti:

- informatizacija poslovnih procesa u školama

- sustavno uvođenje IKT-a u procese učenja i poučavanja, uključujući izradu digitalnih nastavnih sadržaja, metoda i alata

- povezivanje škola na brzi i ultra-brzi Internet

- izgradnja lokalnih žičnih i bežičnih mreža u školama

- obrazovanje i podrška nastavnicima koji su ključni nosioci projekta

Projekcija potrebnih financija za cjelovitu informatizaciju poslovnih i nastavnih procesa predviđa se na razini 287 milijuna eura pri čemu će stopa sufinanciranja od strane države, odnosno jedinica lokalne samouprave, iznositi do 15%.

e-Škole predviđaju postupni, dobrovoljni prelazak na digitalni sadržaj u kojem će ključnu ulogu imati nastavnici, kao ključni dionici svakog obrazovnog procesa, kako u prošlosti, tako i u budućnosti.