Posebno izdanje posvećeno Zajedničkoj ECVET konferenciji održanoj od 24. do 25. listopada 2013. godine u Bruxellesu.

Vipe informacija je dostupno na sljedećem linku.