ReferNet-network-logo.pngReferNet je mreža institucija koju je uspostavio Cedefop 2002. godine s ciljem pružanja informacija o nacionalnim sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama članicama EU, Islandu i Norveškoj. ReferNet pomaže Cedefop-u bolje razumjeti pravni okvir te institucije uključene u strukovno obrazovanje i osposobljavanje u pojedinim zemljama te pratiti razvoj i trendove u spomenutim sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

ReferNet nacionalni partneri su ključne organizacije u sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama koje predstavljaju. Cedefop izabire partnere ReferNet mreže na temelju otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga. Njihova suradnja s Cedefop-om se temelji na dvogodišnjem partnerskom sporazumu te godišnjim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava.

Specifični godišnji ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava sadrže godišnji plan rada kojim se navodi točan broj i tematika rezultata koje ReferNet partneri trebaju pripremiti i dostaviti Cedefop-u. Plan rada utvrđuje Cedefop nakon konzultacija s ReferNet partnerima. On može uključivati izvješća, ankete, članke, vijesti, bibliografske reference, itd. Svaki ReferNet partner također mora održavati nacionalne ReferNet web stranice.

Komunikacija među partnerima, pružanje informacija od strane Cedefop-a te podnošenje Refernet rezultata se odvijaju putem različitih kanala osmišljenih za promicanje suradnje:

  • plenarni, regionalni ili sastanci radnih skupina;

  • extranet platforma koja sadrži sve potrebne informacije o partnerima i predviđenim aktivnostima;

  • opisi aktivnosti i poslova dizajnirani za podnošenje i registraciju rezultata te pružanje povratnih informacija u različitim fazama.

Ovdje možete preuzeti letak o ReferNet mreži (na engleskom jeziku).