Stručni skupovi o samovrjednovanju strukovnih škola
Stručni skupovi o samovrjednovanju strukovnih škola

Stručni skupovi o samovrjednovanju strukovnih škola

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je u sklopu svojih redovitih aktivnosti i uz potporu Erasmus + projekta „Potpora nacionalnim referentnim točkama za Europsko osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (EQAVET NRP)“ održala 4 regionalna stručna skupa za nastavnike i ravnatelje strukovnih škola koje provode proces samovrjednovanja, a sa svrhom pružanja potpore strukovnim školama i Povjerenstvima za kvalitetu u provedbi procesa  samovrjednovanja.

Stručni skupovi su održani tijekom  ožujka 2017. godine u Rijeci (13. 3.), Zagrebu (17. 3.), Osijeku (24. 3.) i Splitu (27. 3.). Stručni skupovi su bili namijenjeni članovima Povjerenstava za kvalitetu, a s ciljem podupiranja strukovnih škola u procesu osiguravanja kvalitete i provedbi procesa samovrjednovanja. Na stručnim su skupovima sudjelovali ravnatelji strukovnih škola, članovi školskih povjerenstava za kvalitetu, koordinatori za kvalitetu i samovrjednovanje.  Na stručnim je skupovima sudjelovalo oko  100 sudionika, a uključeno je oko 60 strukovnih škola.

Ovime je započeo novi ciklus stručnih usavršavanja i kontinuirane podrške strukovnim školama u provedbi procesa samovrjednovanja, a koji se planira nastaviti  u narednim mjesecima, kako bi se svim strukovnim školama omogućilo sudjelovanje.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ovim aktivnostima doprinosi jačanju kapaciteta strukovnih škola za provedbu procesa samovrjednovanja i daljnjoj provedbi procesa osiguravanja kvalitete u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Uvođenje sustava osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Republici Hrvatskoj uporište je dobilo usvajanjem Strategije razvoja sustava strukovnog obrazovanja 2008.-2013. i Zakonom o strukovnom obrazovanju. Na taj je način omogućeno uvođenje sustava osiguravanja kvalitete, koje se kroz proces samovrjednovanja provodi od 2012. godine u strukovnim školama.  Novom se Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije te  Programom razvoja sustava strukovnog obrazovanja, koji je donesen na temelju Strategije, kao jedan od ciljeva definira i ustroj koherentnog sustava osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja, u čemu svoju ulogu ima i Agencija.  

Agencija je, kroz različite inicijative na nacionalnoj i međunarodnoj razini, uključena  u aktivnosti kojima je cilj podizanje kvalitete nacionalnog sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja  i obrazovanja odraslih. Tako je jedna od inicijativa, u kojima Agencija sudjeluje i predstavlja Republiku Hrvatsku, i Europska mreža za osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (EQAVET Network) koja povezuje predstavnike država članica, socijalne partnere i Europsku komisiju s ciljem  razvoja i poboljšanje osiguranja kvalitete u europskim sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kontekstu provedbe Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete. Agenciji je dodijeljena i uloga  hrvatske Referentne točke za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (QAVET.HR).

Nacionalne referentne točke za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (NRT) uspostavljene su u skladu s Preporukom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o uspostavljanju Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju) i povezuju sve zainteresirane dionike na nacionalnoj i regionalnoj razini kako bi se osigurala dosljedna provedba relevantnih inicijativa EQAVET mreže

Kao Nacionalna referentna točka Agencija aktivno sudjeluje u radu mreže te  je prijavila i dobila Erasmus + projekt „Potpora nacionalnim referentnim točkama za Europsko osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (EQAVET NRP)“, kojemu je osnovni cilj unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na nacionalnoj razini, a u sklopu kojeg su organizirani i stručni skupovi za strukovne škole. Projekt je osmišljan sa svrhom jačanja mehanizama osiguranja kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te procesa samovrednovanja u kontekstu provedbe programa EQAVET mreže. Projekt je definirao dva prioriteta, jedan se odnosio na jačanje suradnje između nacionalnih referentnih točaka, a drugi na produbljivanje kulture osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u sklopu kojega se Agencija posebno usmjerila na osmišljavanje aktivnosti jačanja kapaciteta i podrške provedbi procesa samovrednovanja u strukovnim  školama, odnosno fazi evaluacije i procjene dosad ostvarenih rezultata u provedbi procesa, kako bi se što bolje definirala područja na kojima dalje treba djelovati, a s ciljem unapređenja postojećeg modela osiguravanja kvalitete i procesa samovrjednovanja.

Stoga su u sklopu stručnih skupova, na radionicama o samovrjednovanju,  strukovnim školama  predstavljene teme vezane za uspostavljanje kulture kvalitete u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njezino osiguravanja.  Sudionicima je predstavljen Europski referentni okvir za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET okvir), EQAVET preporuka, EQAVET kriteriji i pokazatelji kvalitete i preporučene aktivnosti koje provede  pružatelji strukovnog obrazovanja kada uspostavljaju  osiguravanje kvalitete.

Rezultati analize Hrvatskog modela osiguravanja kvalitete i procesa samovrjednovanja kojeg provode strukovne škole, koja je proveden u sklopu projekta,  također su predstavljeni sudionicima stručnog skupa.  U ovom su dijelu radionice sudionici stručnog skupa  iznijeli svoja iskustva u provedbi procesa samovrednovanja i korištenja Priručnika za samovrjednovanje i mrežnog alata e-Kvaliteta. Posebno vrijednim bilo je podijeliti i usporediti pojedinačna iskustva u provedbi procesa samovrednovanja u strukovnim školama, tako su vrlo vrijedna bila iskustva koja su predstavili sudionici iz Škole za medicinske sestre Vrapče, Obrtničke škole Požega i Medicinske škole iz Rijeke. Radionice su od strane sudionika ocijenjene vrlo uspješnima, posebno dio koji se odnosio na predstavljanje  primjera dobre prakse i razmjenu iskustva. Skupovi su također bili i prilika da se raspravi o prednostima kao i o preporukama  za unapređenje  nacionalnog  okvira osiguravanja kvalitete i samovrednovanja kao alata za osiguravanje kvalitete u sustavu strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj te o ulozi Agencije u pružanju potpore školama u provedbi tog procesa.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je također prijavila novi projekt Erasmus + „Potpora nacionalnim referentnim točkama za Europsko osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (EQAVET NRP)“ tijekom kojeg planira daljnje aktivnosti stručnog usavršavanja nastavnika i suradnju s drugim nacionalnim referentnim točkama za osiguravanje kvalitete, a kako bi kontinuirano jačala svoje kapacitete i kapacitet škola za provedbu procesa osiguravanja kvalitete i time aktivno doprinosila realizaciji ciljeva i mjera definiranih Programom razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

27.4.2017. 15:52:41

RSS Feed

Cedefop’s work presented at regional policy dialogue event in Myanmar

Cooperation on qualifications and quality frameworks is a global priority.

more...
Finland: new quality strategy for VET

The Finnish Ministry of Education and Culture has prepared a proposal for a quality strategy in vocational education and training until 2030.

more...
Spain: improving youth opportunities: the 2019 Action plan for youth employment

Challenges faced by the Spanish youth population, such as low pay, high unemployment and low qualification levels, are the key drivers of the Action plan for youth employment put in place by the Mi

more...