Digitalizacija škola u Hrvatskoj
Digitalizacija škola u Hrvatskoj

Digitalizacija škola u Hrvatskoj

U posljednjih nekoliko godina postoji velik broj inicijativa usmjerenih na podizanje i unapređenje razine digitalizacije škola. Temeljnu infrastrukturu za primjenu novih tehnologija koje se koriste u obrazovnom i istraživačkom sustavu RH razvija i održava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta oslanjajući se na Hrvatsku akademsku i istraživačku mrežu - CARNet i Sveučilišni računski centar - Srce.

Članstvom u CARNetu škole ostvaruju pravo na stalnu vezu na Internet, te korištenje niza usluga, koje CARNet konstantno razvija i nadopunjava kao što su:

- hosting usluga za srednje i osnovne škole (HUSO) - usluga u sklopu koje se svim školama, njihovim zaposlenicima, nastavnicima i učenicima otvara besplatan elektronički identitet koji sadržava e-mail adresu te korisničko ime i lozinku za pristup CARNetovim uslugama i servisima

- e-Dnevnik - web aplikacija za vođenje razredne knjige u elektroničkom obliku

- besplatna adresa e-pošte i CARNet webmailpomoću kojeg se može čitati i slati elektronička poštu, kreirati adresar, uređivati raspored, dodavati nove obaveze u kalendar i postavljati dokumente na poslužitelj

- prostor za smještaj web stranica i CMS (Content Management System) - sustav koji omogućuje jednostavno postavljanje i ažuriranje internetskih stranica kroz web preglednik, trenutno više od 1100 osnovnih i srednjih škola ima stranice u CARNetovom CMS-u za škole

- MSDC (Microsoft Download Center)- središnje mjesto za preuzimanje Microsoftovog softvera za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Najveći CARNet-ov projekt pod nazivom e-Škole, čiji se početak očekuje 2015. godine, podrazumijeva nacionalnu implementaciju dosadašnjih pilot projekata kao što su:

e-Dnevnik - web aplikacija za vođenje razredne knjige u elektroničkom obliku. Pristup aplikaciji imaju ravnatelji škola i djelatnici u pedagoškim službama. Predmetni nastavnici imaju pristup samo podacima o svom predmetu, dok razrednici imaju pristup svim podacima o učeniku svoga razreda. Uz postojeće funkcionalnosti koje sada ima razredna knjiga u papirnatom obliku, aplikacija ima i dodanu vrijednost kroz sustav izvještaja koji omogućavaju analize pri pedagoškom praćenju i izradi izvještaja koji se pripremaju za sjednice nastavničkog vijeća. Uspostavljen je i sustav obavještavanja roditelja o izostancima djece, tako da roditelji čije je dijete izostalo prethodnog dana, dobiju e-mail s informacijom s kojeg sata je dijete izostalo te zamolbu da se jave razredniku u terminu za informacije. Također je izrađena i aplikacija e-Dnevnik za učenike koja omogućava učenicima pregled ocjena, bilješki, izostanaka, lektira te raspored pisanih zadaća, koje su upisali nastavnici u e-Dnevnik sustav.

Nacionalni portal za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ - sustav koji omogućava izvođenje nastave i učenje pomoću računala upotrebom digitalnih obrazovnih sadržaja. Za pristup portalu koristi se elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Na portalu se nalaze:

- sadržaji iz matematike, fizike, biologije, kemije i engleskoga jezika za srednje škole

- E - tečajevi programiranja za škole

- ECDL moduli koji obuhvaćaju sadržaje potrebne za stjecanje diplome osnovne informatičke pismenosti

- tečajevi o primjeni i upotrebi Interneta i alatima za izradu sadržaja za Internet.

Škole 2.0 – u okviru projekta 25 škola je spojeno na brzi internet i na CARNet mrežu optičkom vezom (sedam matičnih škola s pripadajućim područnim školama). U samim školama su postavljene bežične mreže (s eduroam pristupnim točkama) kako bi učenici i nastavnici putem tablet računala mogli pristupati online sadržajima, digitalnim udžbenicima, koristiti ih za videokonferencije te za nastavu na daljinu. Škole su opremljene znanstvenim obrazovnim instrumentima (senzorima) za prirodne predmete - biologiju, kemiju, fiziku i ekologiju. Upotreba navedenih senzora potiče kolaborativni i projektni pristup učenju, budući da je projektom predviđeno da sve škole uključene u projekt međusobno surađuju kroz razne obrazovne aktivnosti koje uključuju korištenje tehnologije u nastavi. Tijekom trajanja projekta provodilo se sustavno obrazovanje nastavnika o implementaciji IKT-a u svojoj nastavi i radu, kao i poticanje nastavnika na prihvaćanje novih metoda obrazovanja uz korištenje tehnologije. CARNet i dalje nastavlja stručno usavršavanje nastavnika uključenih u projekt, ulaže u razvoj digitalne zrelosti uključenih škola te radi na projektnom povezivanju škola na nacionalnoj i internacionalnoj razini.

Glavni cilj projekta e-Škole, čije je predviđeno trajanje 7 godina, je stvaranje digitalno zrelih škola koje će razvijati digitalno kompetentne i istraživački nastrojene učenike, željne novih znanja i prilagođene zahtjevima modernog obrazovanja i europskog tržišta rada. Kako bi se ostvarila svrha projekta potrebna je cjelovita informatizacija nastavnog i poslovnog procesa u školama i to kroz sljedeće aktivnosti:

- informatizacija poslovnih procesa u školama

- sustavno uvođenje IKT-a u procese učenja i poučavanja, uključujući izradu digitalnih nastavnih sadržaja, metoda i alata

- povezivanje škola na brzi i ultra-brzi Internet

- izgradnja lokalnih žičnih i bežičnih mreža u školama

- obrazovanje i podrška nastavnicima koji su ključni nosioci projekta

Projekcija potrebnih financija za cjelovitu informatizaciju poslovnih i nastavnih procesa predviđa se na razini 287 milijuna eura pri čemu će stopa sufinanciranja od strane države, odnosno jedinica lokalne samouprave, iznositi do 15%.

e-Škole predviđaju postupni, dobrovoljni prelazak na digitalni sadržaj u kojem će ključnu ulogu imati nastavnici, kao ključni dionici svakog obrazovnog procesa, kako u prošlosti, tako i u budućnosti.

22.12.2014. 15:36:27

RSS Feed

Luxembourg: Sprong an D’Léier – project for preventing drop outs

The beginning of 2019 brought a new project Sprong an D’Léier, which

more...
Hungary: VET Innovation Council – A new driver of change in vocational training

The landscape of the national vocational education and training (VET) system is changing, no less due to the challenges of the fourth industrial revolution.

more...
Finland: Skills in 2035

more...